App sikkerhed

Sikkerhed er ikke bare HTTPS og certifikater. Sikkerhed i og omkring app’s er mange ting.

MS-COM opdeler sikkerhed i 3 hovedemner:

  • Brugerens sikkerhed
  • Enhedens sikkerhed
  • Virksomhedens sikkerhed

Hvad enten om man skal sikre virksomhedens data, skal sikre brugerens data eller skal sikre at enheden ikke bliver kompromitteret, så skal man have den strategi som passer til ens behov.

Der er ingen grund til at bruge unødige ressourcer på at lave en sikkerhed, som går ud over ens behov. Ligeledes er det også vigtigt at få klarlagt ens behov, så man får den korrekte sikkerhed i og omkring sin app.

MS-COM kan være med til at klarlægge Jeres behov for sikkerhed samt hvor sikkerheden er vigtig.

For en simpel hacker tager det 10 minutter at de-compile en app og læse den kode, som står i klar tekst inde i app’en.

 

MS-COM vurderer sikkerhed efter følgende grundlæggende niveauer:levels

  • Ingen sikkerhed – Der er ikke behov for noget sikkerhed, da alle data på ingen måde kan misbruges.
  • Niveau 1 – Der er behov for moderat sikkerhed, da noget data i app’en kan bruges til noget skadeligt.
  • Niveau 2 – Der er behov for større sikkerhed, da data i app’en er kritiske og kan misbruges.
  • Niveau 3 – Der er behov for den højeste sikkerhed, da data i app’en personfølsomme eller kan misbruges til økonomisk kriminalitet.

Uanset hvilket niveau man er på, skal man hele tiden være opmærksom på at nye versioner af en app eller rettelser kan medføre at data skal beskyttes bedre. Hvad enten det er brugeren, enheden eller virksomheden data der kan misbruges, skal dataene beskyttes for at undgå misbrug.

MS-COM kan være med til at sikre at sikkerheden.